Author - bursabina16

Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği

Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. (3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik [...]

Yaşam Boyu Eğitim Belgesi

Firmamız , Group360 temsilcisi 17 -18 – 19- 24- 25 – 26 Mart 2017 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  Cibali Kampüsü yaşam boyu eğitim merkezinde düzenlenen Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği eğitim sertifika programına katılarak , Firmamız adına sertifikayı almaya hak kazanmıştır.