YANGIN YALITIMI

Yangın Yalıtım

Oksijen ve tutuşma sıcaklığına ulaşmış bir madde ile meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol ve istem dışı gerçekleşmesi büyük problemlere yol açabilir. Bu nedenle yapılarda hangi malzeme tercih edilmiş olursa olsun yanma kimyasını geri planda tutacak bir yangın yalıtım uygulamalarından faydalanılması gerekir. Yaşam alanlarında rahatlık ve konfor kadar önem arz eden güvenli kullanım da evlerden iş yerlerine kadar her türlü yapı için gereklidir.

Yapı elemanlarının ısıl yüke karşı dayanımlarının arttırılması hedefinde yangına dayanım durumlarına göre farklı sınıflarda yapı malzemeleri tercih edilmektedir. Yangın yalıtım uygulamaları için yapıların kullanım amacından büyüklüğüne kadar pek çok etken dikkate alınmaktadır. A1, A2,B1, B2 ve B3 sınıfları olmak üzere ısıya yangın sonuna kadar dayanacak yapı elemanları tasarlanabildiği gibi yapılarda yangın sırasında insan ve eşya tahliyesine yetecek süre kadar dayanım gösterebilecek yalıtım elemanları da tasarlanabilmektedir.

Yangın yalıtım için kullanılan malzemeler geniş ürün seçenekleriyle sınıflarına bağlı olarak tercih edilebilmektedir. Yangın yönetmeliğine uygun olarak konunun uzmanı kişilerce uygulaması yapılması gereken yatılım malzemelerin doğru ürünlerle tekniklerine uygun olarak yapılması da önem arz edecektir. Binanın yangından korunması kadar estetik ve statik tasarıma temel teşkil edecek büyüklük ve detayları için yönetmeliğe uygun şekilde uygulamanın yapılması gerekir. Yaşam alanlarında kişilerin yangına karşı önlemlerini almaya yönelik uygulamalar için yangın yalıtım sistemine önem verilmesi şarttır.

YANGIN YALITIMI